Tran Gia Minh

yêu thích tín ngưỡng tâm linh

Chúng ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh vị Phật độ lượng, hoan hỷ mang hình trạng mập mạp rất dễ mến. Đấy chính là hình ảnh Đức Phật Di Lặc được Phật giáo thờ phụng. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc mà chúng ta thường thấy đó được mô tả theo hình ảnh 1 vị hòa thượng của Trung Quốc được gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Ngài mang tên thật là từ Thị. Ngài là một vị hòa thượng đi khắp nơi trên người đời nhằm hóa duyên cho mọi người. Ngài gặp thứ gì cũng xin và cho vào dòng túi vải của mình. Vì vậy mọi người gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng nghĩa là Hòa Thượng túi vải. Việc làm đấy để tạo phước lành cho người bố thí và được cho là hóa duyên cho mọi người. Ngài ngủ ở gần như mọi nơi, rất an nhiên và vô tư. Bây giờ, mình hay dùng ảnh Phật Di Lặc để ở trên Facebook sở hữu hi vọng sẽ được nhìn ngắm nụ cười vô tư của Ngài được phổ biến hơn. Nhờ thế mà tính tình mình cũng vui vẻ và an nhiên hơn phần đông. Mọi người với thể chọn hình ảnh đẹp về Phật Di Lặc ở bài viết này: Xem bài viết tại đây

Sign up for the Thrive Global newsletter

Will be used in accordance with our privacy policy.

Thrive Global
People look for retreats for themselves, in the country, by the coast, or in the hills . . . There is nowhere that a person can find a more peaceful and trouble-free retreat than in his own mind. . . . So constantly give yourself this retreat, and renew yourself.

- MARCUS AURELIUS

We use cookies on our site to give you the best experience possible. By continuing to browse the site, you agree to this use. For more information on how we use cookies, see our Privacy Policy.